Informacja odnośnie zmian płatności za szkołę podczas „lockdown-u”.