Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach West Midlands i East w latach 2022-2023

Kwota dotacji:

23 200,00zł w 2022r.

23 200,00zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 471 551,70 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.