1 dziecko

  • £180.00Semestralnie
  • £360.00Rocznie

2 dzieci

  • £300.00Semestralnie
  • £600.00Rocznie

3 dzieci

  • £420.00Semestralnie
  • £840.00Rocznie

+44 07462 936 484

Płatności

Opłaty za szkołę mogą być dokonywane semestralnie lub rocznie.

W ostatecznym rozliczeniu powinna wpłynąć do nas całość opłaty rocznej.

Informujemy, że nauczanie w trybie online nie wyklucza z obowiązku płatności za szkołę.

Płatności prosimy dokonywać bezpośrednio na konto naszej szkoły:

NATWEST BANK
SORT CODE: 60-11-30
NUMER KONTA: 21606307.

W miejscu „payment reference” prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Wpisowe

Nowych uczniów obowiązuje również opłata wpisowego w wysokości £25.

Z opłat wnoszonych przez rodziców opłacamy czynsz za wynajem pomieszczeń, dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów nauczycielom i wolontariuszom oraz zakupujemy podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie opłat.

jak nas znaleźć?