Uprzejmie informujemy, że Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon w latach 2014 – 2020 otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kategoriach:

  • dofinansowanie kosztu wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń szkoły,
  • doposażenie szkoły w podręczniki i pomoce dydaktyczne,
  • zwrot kosztu wynajmu autokaru na wycieczkę w 2016 roku