zarządszkoły

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem wystosowanym przez Dyrekcję oraz Zarząd PSSH.