Dofinansowanie – „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2024”.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
„Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2024”.

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (VI)
Kwota dotacji w 2024r: 20 479,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 239 576,00 PLN

Przedsięwzięcie Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (VI) polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.