All

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach West Midlands i Ea

Informacja odnośnie dofinansowania ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach South East, South West, East of Engla