Dyrektor szkoły/Nauczyciel. Członek Zarządu Szkoły.

Wychowawca klasy „6”

e-mail kontaktowy: biuro@pssh.co.uk

Dyrektor ds. finansowych. Członek Zarządu Szkoły.

Wychowawca klasy II. Członek Zarządu Szkoły.

Wychowawca grupy przedszkolnej.

e-mail kontaktowy:

Wychowawca klasy „3a”

e-mail kontaktowy: agnieszkajakobik.pssh@gmail.com

Wychowawca klasy „3b”

e-mail kontaktowy:

Wychowawca klasy „4”

Przewodnicząca Rady Rodziców/Nauczyciel Rytmiki

e-mail kontaktowy: wioletamarkulis.pssh@gmail.com

Wychowawca klasy „5”

e-mail kontaktowy: beatawilczynska.pssh@gmail.com

Wychowawca klasy „7”/Logopeda

e-mail kontaktowy: karolinakielczewska.pssh@gmail.com

Nauczyciel historii.

e-mail kontaktowy: justynaborowska.pssh@gmail.com

Wychowawca klasy I

Asystent.

Asystent nauczyciela/Nauczyciel geografii

Nauczyciel religii

Asystent nauczyciela.

Asystent

Asystent ds. administracyjno – informatycznych. Wsparcie techniczne.