1 dziecko

  • £300.00Rocznie
  • £25.00Miesięcznie
  • £100.00Trymestralnie

2 dzieci

  • £480.00Rocznie
  • £40.00Miesięcznie
  • £160.00Trymestralnie

3 dzieci

  • £720.00Rocznie
  • £60.00Miesięcznie
  • £240.00Trymestralnie

+44 07462 936 484

Płatności

Opłaty za szkołę mogą być dokonywane miesięcznie, trymestralnie lub rocznie.

Niezależnie od częstotliwości dokonywania opłat w ostatecznym rozliczeniu powinna wpłynąć do nas całość opłaty rocznej.

Płatności prosimy dokonywać bezpośrednio na konto naszej szkoły:

NATWEST BANK
SORT CODE: 60-11-30
NUMER KONTA: 21606307.

W miejscu „payment reference” prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Wpisowe

Nowych uczniów obowiązuje również opłata wpisowego w wysokości £25.

Z opłat wnoszonych przez rodziców opłacamy czynsz za wynajem pomieszczeń, dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów nauczycielom i wolontariuszom oraz zakupujemy podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie opłat.

jak nas znaleźć?